top of page

VOORWAARDEN:

Herroepingsrecht:

"

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst."

 • De algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig op alle aankopen, leveringen en bestellingen bij VinoVeracruz.

 • De vermelde prijzen op de website, prijslijst en documenten zijn in € en inclusief BTW indien niet anders vermeld.

 • Volgens de wet op de privacy zullen uw gegevens nooit aan derden worden doorgegeven en zijn deze strikt vertrouwelijk.

 • Alle producten kunnen besteld worden per stuk. We werken dus niet met minimum bestelhoeveelheden.

 • Indien u uw producten wenst te laten leveren kan dit uiteraard. Wij voorzien een gratis levering in een straal van 15 kilometer rond Eppegem. Buiten deze zone, gelieve onze tarieven te raadplegen. Bestellingen groter dan 350€ inclusief BTW zullen wij u gratis aanleveren. Leveringen gebeuren binnen de 14 dagen tenzij anders vermeld.

 • Indien u toevallig een bestelling zou plaatsen van een product dat niet in voorraad is, zullen wij u over de levertermijn informeren vooraleer de overige producten van de bestelling te leveren.

 • Vanaf het moment van levering heeft u als consument de mogelijkheid om van uw aankoop af te zien. Hiervoor heeft u als consument wettelijk 14 dagen de tijd.

 • Indien u als particuliere klant klachten heeft dient u deze tevens binnen de 7 dagen te melden en zullen wij deze behandelen. Heeft u bijvoorbeeld verkeerde of beschadigde producten geleverd gekregen, zullen wij deze omruilen.

 • Indien VinoVeracruz merkt dat openstaande facturen niet werden voldaan voor de voorgeschreven datum, kunnen wij zonder een voorafgaandelijke ingebrekestelling overgaan tot het heffen van 2% rente per maand vanaf de factuurdatum. Indien er na het versturen van een aanmaningsbrief geen gevolg wordt gegeven aan de betaling rekenen wij een forfaitaire schadevergoeding aan van 10% van de openstaande bedragen met een minimum van 50€.

 • 10. Wettelijk blijft Vinoveracruz eigenaar van alle goederen tot op het moment dat de volledige som van de factuur werd voldaan.

 • 11. VinoVeracruz.be streeft ernaar om alle info die wordt verstrekt door al zijn kanalen correct is. VinoVeracruz is echter niet aansprakelijk voor mogelijke fouten op al hun adviesgevende inhouden.

 • 12. Op de verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgische recht van toepassing.

 • 13. Bij ondertekening van de factuur, offerte of leveringsbon gaat u akkoord met onze verkoopsvoorwaarden.

bottom of page